ยินดีต้อนรับเข้าสู่ e-Learning ของครูแบงค์ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

 ทางทีมได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ขึ้นมา เนื่องจากการใช้ LMS Moodle ค่อนข้างยุ่งยาก และใช้งานยาก

ทางครู อาจารย์ โรงเรียนที่สนใจระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต้องการระบบ และการอบรมติดต่อได้ที่ 085-2817096 หรือ Line:rayongall

คลิปวีดีโอการใช้งานสำหรับผู้เรียน     คลิปวีดีโอใช้งานสำหรับผู้สอนตอนที่ 1   คลิปวีดีโอใช้งานสำหรับผู้สอนตอนที่ 2

วิธีแก้ภาษาต่างดาว

โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ   2204-2106 อ.ปุ๋ย

โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ 2204-2106

1 Vote | 257 Visits | Your vote [?]
จินตนา สุขจิตร
จินตนา สุขจิตร

อาจารย์ผู้สอน

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 3204-2101 อ.ลี

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 3204-2101

1 Vote | 594 Visits | Your vote [?]
Yodsawadee Homhual
Yodsawadee Homhual

อาจารย์ผู้สอน

Banphot Ninpanit
Banphot Ninpanit

อาจารย์ผู้สอน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(Occupational Health and Sefety) รหัสวิชา 2001-1004 อ.ฟ้า

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(Occupational Health and Sef ...

2 Votes | 460 Visits | Your vote [?]
สิทธิพล กิมฮวย
สิทธิพล กิมฮวย

อาจารย์ผู้สอน

Banphot Ninpanit
Banphot Ninpanit

อาจารย์ผู้สอน

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ(Computer and information for work) อ.ฟ้า

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ(Computer and informati ...

2 Votes | 313 Visits | Your vote [?]
kittikhun teeboonmuang
kittikhun teeboonmuang

อาจารย์ผู้สอน

คอมพิวเตอร์เเละการบำรุงรักษา รหัสวิชา 2204-2005

0 Votes | 154 Visits | Your vote [?]
Apidet Ketnawa
Apidet Ketnawa

อาจารย์ผู้สอน

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access 2013 อ.ปุย

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access 2013

0 Votes | 169 Visits | Your vote [?]
Supaporn Suwanklang
Supaporn Suwanklang

อาจารย์ผู้สอน

55555555555555