ยินดีต้อนรับเข้าสู่ e-Learning

 ทางทีมได้นำระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ขึ้นมา เนื่องจากการใช้ LMS Moodle ค่อนข้างยุ่งยาก และใช้งานยาก

ทางครู อาจารย์ โรงเรียนที่สนใจระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต้องการระบบ และการอบรมติดต่อได้ที่ 085-2817096 หรือ Line:rayongall

คลิปวีดีโอการใช้งานสำหรับผู้เรียน     คลิปวีดีโอใช้งานสำหรับผู้สอนตอนที่ 1   คลิปวีดีโอใช้งานสำหรับผู้สอนตอนที่ 2

วิธีแก้ภาษาต่างดาว

2204-2002 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น การติดตั้งระบบปฎิบัติการและโปรแกรม (Windows7,10) อาจารย์บรรพต นิลพาณิชย์

2204-2002 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น การติดตั้งระบบปฎิบัติการและโปรแกร ...

9 Votes | 1305 Visits | Your vote [?]
Banphot Ninpanit
Banphot Ninpanit

อาจารย์ผู้สอน

bk bk
bk bk

อาจารย์ผู้สอน

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 20001-2001

1 Vote | 1653 Visits | Your vote [?]
Banphot Ninpanit
Banphot Ninpanit

อาจารย์ผู้สอน

การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ E-commerce ด้วย Wordpress อาจารย์บรรพต นิลพาณิชย์

การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ E-commerce ด้วย Wordpress

15 Votes | 1457 Visits | Your vote [?]
Banphot Ninpanit
Banphot Ninpanit

อาจารย์ผู้สอน

การเขียนโปรแกรมด้วย MS Visual Studio ภาษา VB เบื้องต้น อาจารย์บรรพต นิลพาณิชย์

การเขียนโปรแกรมด้วย MS Visual Studio ภาษา VB เบื้องต้น

8 Votes | 973 Visits | Your vote [?]
Banphot Ninpanit
Banphot Ninpanit

อาจารย์ผู้สอน

(Testระบบ) ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2204-2002 อาจารย์บรรพต นิลพาณิชย์

(Testระบบ) ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2204-2002

22 Votes | 1131 Visits | Your vote [?]
Banphot Ninpanit
Banphot Ninpanit

อาจารย์ผู้สอน

nattinan nuanpit
nattinan nuanpit

อาจารย์ผู้สอน

การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Wordpress ใน Server จำลอง Xampp อาจารย์บรรพต นิลพาณิชย์

การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Wordpress ใน Server จำลอง Xampp

1 Vote | 177 Visits | Your vote [?]
Banphot Ninpanit
Banphot Ninpanit

อาจารย์ผู้สอน

55555555555555