ยินดีต้อนรับเข้าสู่ e-Learning

 ทางทีมได้นำระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ขึ้นมา เนื่องจากการใช้ LMS Moodle ค่อนข้างยุ่งยาก และใช้งานยาก

ทางครู อาจารย์ โรงเรียนที่สนใจระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต้องการระบบ และการอบรมติดต่อได้ที่ 085-2817096 หรือ Line:rayongall

คลิปวีดีโอการใช้งานสำหรับผู้เรียน     คลิปวีดีโอใช้งานสำหรับผู้สอนตอนที่ 1   คลิปวีดีโอใช้งานสำหรับผู้สอนตอนที่ 2

วิธีแก้ภาษาต่างดาว

2204-2002 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น การติดตั้งระบบปฎิบัติการและโปรแกรม (Windows7,10) อาจารย์บรรพต นิลพาณิชย์

2204-2002 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น การติดตั้งระบบปฎิบัติกา ...

14 Votes | 1586 Visits | Your vote [?]
Banphot Ninpanit
Banphot Ninpanit

อาจารย์ผู้สอน

bk bk
bk bk

อาจารย์ผู้สอน

ภาษาอังกฤษระดับประถม6 (English6)

0 Votes | 20 Visits | Your vote [?]
มานิตา เขาแก้ว
มานิตา เขาแก้ว

อาจารย์ผู้สอน

การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ E-commerce ด้วย Wordpress อาจารย์บรรพต นิลพาณิชย์

การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ E-commerce ด้วย Wordpre ...

16 Votes | 1507 Visits | Your vote [?]
Banphot Ninpanit
Banphot Ninpanit

อาจารย์ผู้สอน

การบัญชีชั้นสูง 2

0 Votes | 13 Visits | Your vote [?]
Banphot Ninpanit
Banphot Ninpanit

อาจารย์ผู้สอน

Nuchjaree Anutra
Nuchjaree Anutra

อาจารย์ผู้สอน

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 20001-2001

3 Votes | 1777 Visits | Your vote [?]
Banphot Ninpanit
Banphot Ninpanit

อาจารย์ผู้สอน

วิชา การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา

0 Votes | 41 Visits | Your vote [?]
samart sinton
samart sinton

อาจารย์ผู้สอน

55555555555555