ยินดีต้อนรับเข้าสู่ e-Learning ของครูแบงค์ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

 ทางทีมได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ขึ้นมา เนื่องจากการใช้ LMS Moodle ค่อนข้างยุ่งยาก และใช้งานยาก

ทางครู อาจารย์ โรงเรียนที่สนใจระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต้องการระบบ และการอบรมติดต่อได้ที่ 085-2817096 หรือ Line:rayongall

คลิปวีดีโอการใช้งานสำหรับผู้เรียน     คลิปวีดีโอใช้งานสำหรับผู้สอนตอนที่ 1   คลิปวีดีโอใช้งานสำหรับผู้สอนตอนที่ 2

วิธีแก้ภาษาต่างดาว

หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้น รหัส ส32225

10 Votes | 849 Visits | Your vote [?]
ศราวุธ ประสมศรี
ศราวุธ ประสมศรี

อาจารย์ผู้สอน

สังคมศึกษา ม.1

4 Votes | 456 Visits | Your vote [?]
ศราวุธ ประสมศรี
ศราวุธ ประสมศรี

อาจารย์ผู้สอน

สังคมศึกษา ม.2

3 Votes | 495 Visits | Your vote [?]
ศราวุธ ประสมศรี
ศราวุธ ประสมศรี

อาจารย์ผู้สอน

การเขียนโปรแกรมด้วย MS Visual Studio ภาษา VB เบื้องต้น อาจารย์บรรพต นิลพาณิชย์

การเขียนโปรแกรมด้วย MS Visual Studio ภาษา VB เบื้องต้น

8 Votes | 772 Visits | Your vote [?]
Banphot Ninpanit
Banphot Ninpanit

อาจารย์ผู้สอน

โปรแกรมประมวลผลคำ 2204-2108

2 Votes | 557 Visits | Your vote [?]
thanaphon srijan
thanaphon srijan

อาจารย์ผู้สอน

Banphot Ninpanit
Banphot Ninpanit

อาจารย์ผู้สอน

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม รหัสวิชา ...

0 Votes | 238 Visits | Your vote [?]
Kornkanok Pongnairat
Kornkanok Pongnairat

อาจารย์ผู้สอน

55555555555555