ยินดีต้อนรับเข้าสู่ e-Learning

 ทางทีมได้นำระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ขึ้นมา เนื่องจากการใช้ LMS Moodle ค่อนข้างยุ่งยาก และใช้งานยาก

ทางครู อาจารย์ โรงเรียนที่สนใจระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต้องการระบบ และการอบรมติดต่อได้ที่ 085-2817096 หรือ Line:rayongall

คลิปวีดีโอการใช้งานสำหรับผู้เรียน     คลิปวีดีโอใช้งานสำหรับผู้สอนตอนที่ 1   คลิปวีดีโอใช้งานสำหรับผู้สอนตอนที่ 2

วิธีแก้ภาษาต่างดาว

2204-2002 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น การติดตั้งระบบปฎิบัติการและโปรแกรม (Windows7,10) อาจารย์บรรพต นิลพาณิชย์

2204-2002 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น การติดตั้งระบบปฎิบัติการและโปรแกร ...

10 Votes | 1360 Visits | Your vote [?]
Banphot Ninpanit
Banphot Ninpanit

อาจารย์ผู้สอน

bk bk
bk bk

อาจารย์ผู้สอน

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 20001-2001

1 Vote | 1681 Visits | Your vote [?]
Banphot Ninpanit
Banphot Ninpanit

อาจารย์ผู้สอน

การเขียนโปรแกรมด้วย MS Visual Studio ภาษา VB เบื้องต้น อาจารย์บรรพต นิลพาณิชย์

การเขียนโปรแกรมด้วย MS Visual Studio ภาษา VB เบื้องต้น

8 Votes | 1000 Visits | Your vote [?]
Banphot Ninpanit
Banphot Ninpanit

อาจารย์ผู้สอน

การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML อาจารย์บรรพต นิลพาณิชย์

การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML

0 Votes | 54 Visits | Your vote [?]
Banphot Ninpanit
Banphot Ninpanit

อาจารย์ผู้สอน

การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน แผนกบัญชี

การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

0 Votes | 385 Visits | Your vote [?]
Banphot Ninpanit
Banphot Ninpanit

อาจารย์ผู้สอน

Suteera Rodjanasawadwong
Suteera Rodjanasawadwong

อาจารย์ผู้สอน

การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ E-commerce ด้วย Wordpress อาจารย์บรรพต นิลพาณิชย์

การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ E-commerce ด้วย Wordpress

15 Votes | 1465 Visits | Your vote [?]
Banphot Ninpanit
Banphot Ninpanit

อาจารย์ผู้สอน

55555555555555