ยินดีต้อนรับเข้าสู่ e-Learning

 ทางทีมได้นำระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ขึ้นมา เนื่องจากการใช้ LMS Moodle ค่อนข้างยุ่งยาก และใช้งานยาก

ทางครู อาจารย์ โรงเรียนที่สนใจระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต้องการระบบ และการอบรมติดต่อได้ที่ 085-2817096 หรือ Line:rayongall

คลิปวีดีโอการใช้งานสำหรับผู้เรียน     คลิปวีดีโอใช้งานสำหรับผู้สอนตอนที่ 1   คลิปวีดีโอใช้งานสำหรับผู้สอนตอนที่ 2

วิธีแก้ภาษาต่างดาว

การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ E-commerce ด้วย Wordpress อาจารย์บรรพต นิลพาณิชย์

การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ E-commerce ด้วย Wordpress

13 Votes | 1179 Visits | Your vote [?]
Banphot Ninpanit
Banphot Ninpanit

อาจารย์ผู้สอน

2204-2002 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น การติดตั้งระบบปฎิบัติการและโปรแกรม (Windows7,10) อาจารย์บรรพต นิลพาณิชย์

2204-2002 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น การติดตั้งระบบปฎิบัติการและโปรแกร ...

5 Votes | 330 Visits | Your vote [?]
Banphot Ninpanit
Banphot Ninpanit

อาจารย์ผู้สอน

สังคมศึกษา ม.2

4 Votes | 609 Visits | Your vote [?]
ศราวุธ ประสมศรี
ศราวุธ ประสมศรี

อาจารย์ผู้สอน

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

0 Votes | 67 Visits | Your vote [?]
Banphot Ninpanit
Banphot Ninpanit

อาจารย์ผู้สอน

การปกครองของไทย ส31222

0 Votes | 46 Visits | Your vote [?]
ศราวุธ ประสมศรี
ศราวุธ ประสมศรี

อาจารย์ผู้สอน

วิชา การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน แผนกบัญชี

วิชา การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

0 Votes | 52 Visits | Your vote [?]
Banphot Ninpanit
Banphot Ninpanit

อาจารย์ผู้สอน

Suteera Rodjanasawadwong
Suteera Rodjanasawadwong

อาจารย์ผู้สอน

55555555555555