ยินดีต้อนรับเข้าสู่ e-Learning

 ทางทีมได้นำระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ขึ้นมา เนื่องจากการใช้ LMS Moodle ค่อนข้างยุ่งยาก และใช้งานยาก

ทางครู อาจารย์ โรงเรียนที่สนใจระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต้องการระบบ และการอบรมติดต่อได้ที่ 085-2817096 หรือ Line:rayongall

คลิปวีดีโอการใช้งานสำหรับผู้เรียน     คลิปวีดีโอใช้งานสำหรับผู้สอนตอนที่ 1   คลิปวีดีโอใช้งานสำหรับผู้สอนตอนที่ 2

วิธีแก้ภาษาต่างดาว

โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ   2204-2106 อ.ปุ๋ย

โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ 2204-2106

2 Votes | 659 Visits | Your vote [?]
จินตนา สุขจิตร
จินตนา สุขจิตร

อาจารย์ผู้สอน

โปรแกรมตารางคำนวณ 2204-2103 อ.วิ

โปรแกรมตารางคำนวณ 2204-2103

2 Votes | 569 Visits | Your vote [?]
Benjaporn Pogul
Benjaporn Pogul

อาจารย์ผู้สอน

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access 2013 อ.ปุย

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access 2013

0 Votes | 322 Visits | Your vote [?]
Supaporn Suwanklang
Supaporn Suwanklang

อาจารย์ผู้สอน

Adobe Photoshop

0 Votes | 117 Visits | Your vote [?]
Banphot Ninpanit
Banphot Ninpanit

อาจารย์ผู้สอน

Kittisak Sangobjit
Kittisak Sangobjit

อาจารย์ผู้สอน

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์   3204-2001 อาจารย์บรรพต นิลพาณิชย์

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ 3204-2001

0 Votes | 210 Visits | Your vote [?]
Nattanicha Charenprot
Nattanicha Charenprot

อาจารย์ผู้สอน

Banphot Ninpanit
Banphot Ninpanit

อาจารย์ผู้สอน

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 3204-2101 อ.ลี

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 3204-2101

3 Votes | 923 Visits | Your vote [?]
Yodsawadee Homhual
Yodsawadee Homhual

อาจารย์ผู้สอน

Banphot Ninpanit
Banphot Ninpanit

อาจารย์ผู้สอน

55555555555555